direnç özelliği ile ıslak hacimlerin ve dış cephelerin gerekli malzemesi betopan denir. Ağaç ve çimentonun olumlu özelliklerini bünyesinde birleştiren, yapıların değişik bölümlerinin değişik isteklerine, gereken çözümleri sunabilen inşaat levhasıdır. Betopanplus; ağaç, ve sağlığa zararsız kimyasal katkı maddelerinin fiziksel karışımı olup, her iki yüzeyi doğal minerallerle zırhlandırılmış, desensiz levhalardır. BETOPAN, 24 saat su içinde kaldığında, kalınlığındaki  (şişme) ihmal edilecek düzeydedir. ( %1,5) BETOPAN, nem direncine bağlı olarak küflenmez. Böcek ve haşereye dayanıklıdır. BETOPAN, bünyesindeki çimento nedeniyle böcek ve haşere barındırmaz. 1 cm kalınlığında BETOPAN, 10 cm’lik betonun ısı yalıtımını sağlar. 8,4 cm kalınlığında her iki yüzü BETOPAN kaplı bir sandviç duvarın sağladığı ısı yalıtımı, 39 cm kalınlığındaki yalıtımlı delikli tuğlaya eş değer olabilmektedir.Ahşap malzeme ortamın nemine göre hareket eder. Aynı şekilde prizini almış çimento ve betonda ortamın nemi değiştikçe hareket eder. BETOPAN’ın hareket miktarı ahşaptan az, prizini almış çimentodan yüksektir. BETOPAN’ın yapısı ahşaba göre çok daha homojen ve yaratacağı gerilim çok daha düşük olduğu için, hareketinin ne yönde, ne kadar olabileceği kestirilebilir, boya ve tutturma yöntemleriyle mahzurları önlenebilir.

Uygulamalarda BETOPAN levhalar, tercihen silikonlu, alkaliye dayanıklı bir boya ile boyanmalıdır. Boyanın etkisi ile doğrusal hareket azalacak fakat yok olmayacaktır. Bu nedenle levhalar doğrusal harekete olanak sağlayacak bir yöntemle tutturulmalıdır. Bu takdirde yüzeyde  ve bombeleşme gibi biçimsel hareketler de tamamen önlenmiş olacaktır